Skip to main content

ATHRAW I BLEinTN". Rhif.156.— IOJVAWK, 1840. Pris lc. Effeithiau Ymarferiad. EFFEITHIA ymarferiad ar y nattur anifeil- taidd, y natur ddynol, ac y mae'n dra thebygol ar y nattuT angelaidd hefyd. Trwy arferiad, yr ŷch a edwyn ei feddiannydd, a'r assen breseb ei pherchenog, y defaid, trwy arferiad, a adwaenant laìs eu bugail, ac a'u can- lynant; yn wir pob rhyw o wylltfilod, ac adar ac ymlusgiaid, aphethau yn y môr, trwy arferiad, a ddofwyd gan y nattur ddynol. Ymarferiad hefyd sydd rymus yn ei heffeithiau hefyd ar ddyn. Trwy fynych wneyd un rhyw beth, eryfheir yrawydd ato,—yr hawsdra, a'r parod- rwydd, ac yn fynych liyfrydwch i'w wneuthur. Edrychwch aryllencyn yn dechreu ymarfer â Thybacco ; ar y dechreu mae y llysieyn gwenwyn- ig yn wrthwynebus iddo, ac yn ei wneyd yn glaf, oiid trwy ymarfer ag ef, mae cyn hir yn ei hoffi, ac yn ei hoffi mor fawr, fel y mae, yn ei svfrdandod awyddol am dano, ynbarod iddywed- ýd, Pe cawn i arian am fv niam, Mi a'i gwertliwn am dybacco. Ac nis gall, heb y penderfyniad cryfaf, ei droi heibio. Yr arferiad ffiaidd a thraulfawr hon