Skip to main content

ATHEAW I BLENTYN. ä 1~ULL~£__________— Rhif 154.— TÂCHWEDD. 1839. Pris lc,„ GWEDDI YR ARGLWYDD, GYDA HOLWYDDOREG. EIN Tadyrhwn wyt yn y Nefoedd, santeidd- ier dy enw. Deled dy deyrnas. Gwneler dy ewyllys^ megis yn y Nef', felly ar y ddaear hefyd. Dyro i ni heddyw ein bara beunyddioi. A maddeu i ni ein dyledion, fel y maddeuwn ninau i'n dyledwÿr. Ac nac arwain ni i brofed- igaeth; eithr gwared ni rhag drwg. Canys eid;ó*ot ti ywy deyrnas, y gallu, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Änién. G. Ar bwy yrydyin yn gweddio yma? A. Ar Ddiiẁ. G. I'a berthynas, yw Duw i ni? A. Ein Tad. G. Yn mha le mae Duw yn neilltuol bresenol ? A. Yn y Nefoedd. G. Beth ydyw yr erfyniad cyntafvn y weldi ^onl ..... A. Santeiddier dy Enw. G. Pa beth yr ydym yn erfyn ei Santeiddio? A. Enẁ Dnw. G. Beth ydyw yr ail erfyniad ? A. Deled dy deyrnas. G. l'a beth yr ÿdym yn ei erfyn i ddyfod ?