Skip to main content

AÎHEA.W 1 BLEffTYN. Rhif 153.—MEDI 1839. Pris lc. FFORDD I FYW YN IIEDDYCHLAWN. C\ffed amyuedd ei pherffaith waith, Iago 1.4. Rhoddi o honoeh eioh bryd i f'od ynli onydd, a gwneuthur eicîi gorchwylion eich hirhain. 1 Thes. 4. 11. Attal dy dafod oddiwrth ddrwg* a'th wef- nsau rhag adrocìd twyll» i Pedr 3. 10. . 'Nacymryson am ryw faterion bychain, pa un bÿaag.y byddont ai pethau pwysig neu ddibwys. Os ercül a esgeulusant cu tîyledswydd tu ag atat, bydd yn ofalusi gyíiawni dy ddyled- swydd tu ag atyntiiwy; os amgen,'talu drwg am ddrwg yw pentyru pechod arbeehod. Gwna i'th eíyn weled, a theimlo, y Cariad. sydd genyttuág atofe. Rhuf. 12. 20. ■ Na feddwl yii.ddrwg am dy gymydog, ac yntau yn tiigo ynddiofal yn dj ymyl. Diar. 3. 21). lîydded genytgariad tuag atbob dyn. Bydd ostyngedig ; â thrwy flydd disgwyl am dy iachawdwriaeth oddiwrtli dy Dduw, Dangos trwy dy ymarweddiad da dy wcith- redoedd da mewri •mwyneidddra doelhineb- Iago3.il3, Dilynwch hcddwch a phawb, a sauteidd-