Skip to main content

Rhif 150 —Mehefin. 1839. Pris lc. Gofyniadau ar y %edd. a'r iedd. pennadau o'r llythyr at y GalatiaiA, er dangos y gwakaniaeth rhwng y ddau Gyfammod. Gûf. f^ Dan ba gymeriad y mae Paul yn V/cyfarch y Galatiaid'.' At. O dan v cymeiiad o ynfydion. " Oy Galatiaid ynfyd .'" G. Ar ba sail y gallasai yn gyfiawn roi y cymmeriad o ynfydion i'r Galatiaid hyny. A. Oblegyd en i>oíl yn cymeryd en llygad-tynn fel nad oecldynt yn nfnddhaii i'r gwirionedd. ad 1. G. I ba wirionedd yr oedd y Galatiaidyn annfydcl. A. I wirionedd yr athrawiaeth o (iyfiawnhad pechadnr, trwy ras yn unig, ac nid trwy weith- redoedd y ddeddf. \ct. xv. 1. Gal. i. 6, 9. G. Pa bethau a nodir gan yr Apostol er dang- oseu hynt'ydrwydd yn anufuddhau i'r gwirionedd hwn, neu gilio aty ddeddf ì A. Y i\iae yr A postol yn gwasgu at eu cyd- wybodau yr ystyriaeth o'u hynfydrwydd yn ceisio eu cynawnâu trwy ddeddf ger bron lìnw. Yn 1. oblejryd yr eglurdeb yn yr hwn yr arddangoswyd Crist wecli ei groeslioeìiu fel diwedd i'r ddeddf er cyíìawnhad. Gal, iii. 1. Rhuf. x. 4. Yn 2il. Eu bod wedi derbyn yr Yspryd, fel Sel ac ernes yr oruchwyliaetli Ysprydol, trwy wrandawiad fî'ydd , ac nid trwy weitliredoedd y ddeddf, am hyny ynfydrwydd oedd troi at y ddeddf, nas gallasai ei roddi. ad. 2, Yn 3ydd. Eu bod wedi dechreu eu