Skip to main content

Rhifl49.—Mai. 1839. Prislc. CYFADDEFIAD YR OEDRANUS. YN mhlith y niiloedd, a'r degau o fìloedd, o ddynion sydd yn byw yn ol helynt y byd ofer a phechadnrus hwn, ychydig a ganfyddir yn benderfynol i farw fel y maent yn byw, Os gofynir iddýnt "A ydych yn bwriadn myned i dragywyddoldeb yn yr un sefyllfa esgeulns a phechadurus, a'r hon y canfyddir chwi ynddi yn awr'í byddant yn barod i ddyclirynu ac i ddywedyd, "NaattoDuw. a ydych yn meddwl nad oes genym gariad at cin heneidiau'.' ni a allwn esgeuluso pethan ysprydol yn bresenol; ond yr ydym yn bwriadu dyfod yn grefyddolcyn marw.' Galarusywdywedyd, mai anfynych iawn y dygir y bwriadau hyn i ymarferiad; oblegyd os oes rhesymau gan ddynion i fyw heb giefydd yn eu bienengctyd, bydd cytfelyb resymau ganddynt yn eu hen ddyddian,—Yr ymddiddaucanlynol a bi awf y gwiriooedd o hyn. Ymofvny4)d. Wel yr Oedranns, beth ydyw tìich meddwl am yr hyn abasiodd.' A phabeth yw eich sefyllfa yn bresenolí Yn eich ieuengc- tyd yr oeddych yn meddwl ei bod yn rhy fuan i ddyfod ýn grefyddol: pa fodd y mae gyda chwi yn awr? Yr ydych yncofio ichwi addaw dyfod yn grefyddol pan fyddai eich bywyd yn dechreu gwanâu; y mae eich gwyneb crebychaidd, eich pen moel, eich crefn crymedig, eich llygaid pwlaidd a'ch camran gweiniaid, yn dangos fod eich bywyd ar enciliad. Gadewch i nii gael