Skip to main content

gltftrato t mentm* Rhif. 144.—RHAGFYR. 1838.—Pris lc. GLYN WRTH DDARLLEN. Rhif. IV. OS maddeuwch chwify meithder, y mae genyf un cyngor byr arall, a hyny yw, rhoddwch fenthyg a henthyccwch lyfrau. Peidiwch synu wrth y cyngor hwn, er na fyddai syndod yma yn rhyfeddod yn y byd. Y mae llawer yn hoffi benthycio, ond yn wrthwynebol i roddi benthyg : beius a dianrhydeddus iawn yw hyny. Frwyf wrth roddi y cyngor, am gysylltu dau ammod ág ef, a rhwymo y ddwyblaid iddynt. Pennoder amser i ddychwelyd y llyfr, a dychweler ef y pryd hyny, pa un bynag a fyddo wedi ei ddarllen ai peidio. Os nad oes amser wedi bod idd ei ddar- Hen, benthyccier ef etto, os caniatây perchenog, ond dychweler ef heb feth ar yr amser addawedig. Y mae yn arferiad rhy gyffredin, nid yn nnig i beidio dychwelyd Hyfr a fenthyccir yn brydlon, ond i beidio ei ddychwelyd oll. Yn hyn y mae amiiolchgarwch cyfaill yn cael ei ychwanegu at y pechod o ladrad. Chwychwi, o'rtu arall, bydd- wch ofalus i ddychwelyd yr hyn a fenthycciwch. Rhoddasai y diweddar Joseph Harris, o Abertawe, fenthyg un gyfrol o waith a gynnwysa dair:—cyn ei ddychwelyd bu farw Mr. Harris, a than ei Ewyllys, gelwid ar ei gymmun weinyddwyr i werthu ei lyfr-gell. O'r gwaith crybwylledig nid oedd yno ond dwy gyfrol yn He tair, a gwyr