Skip to main content

^tftrato i mentmt Rhif. 142.—HYDREF, 1838.—Pris lc. HOLWY»DOREG AR DeYRNASIAD CfilST. Gof. 1. ~Y bwy mae'r Ysgrythyr yn priodoli JL iachawdwriaeth dyn'.' Atteb. I Iesu Grist yn unig. Actau 4. 10—12. Act. 5, 30—32, G. 2. Dan ba enwau swyddol mae lesu Gristyn myned yn yr Ysgrythyrau ? A. Prophwyd, Act. 3, 22, 23. Offeiriad, Heb. 7. 21. a Brenin, Ioau 18. 37. G. 3. Beth yw y gwahaniaeth sydd rhwng y swyddau hyn? A. 1. Ei waith fel prophwyd yw dysgu ei Eglwys, Luc 4. 18. 2. Ei waith fel offeiriaid yw gwneud cymmod dros yr Eglwys, Heb.9. 11—14. 3. Ei waith fel Brenin yw Uywodraethu ei Eg- lwys, Eph. 1. 20—23. G, 4. A ydyw Iesu Grist yn Frenin ? A. Ydyw, Actau 2. 33—36. G. 5. Âi fel Duw mae Iesu Grist yn llywodr- aethn, ynte fel Duw wedi ymddangos yn y cnawd? A. Fel Duw wedi ymddangosyn y cnawd. Heb. 2. 6—9. G, 6, Yn mha berthynas mae Iesu Grist yn llyw- odraethu? A. Yn y berthynas gyfryngol, 1 Tim. 2. 5, 6. G. 7. Onid oes gan Iesu Grist hawl naturiol i lywodraethu fel Duw ?