Skip to main content

&törato i ì^Urttm* Rhif. 141.—MEDL, 1838.—Pris lc. YR YSGOL SABBATHOL. Ddarllenydd Hynaws, \ MRYWlAWLydywy sefydliadau rhagor- -^awl a gwasanaethgar sydd yn ein gwlad; ond diameu genyf mai y goreu a'r gwerth- fawrocaf o honynt oll (heblaw pregethiad yr efengjrl) yw yr Ysgol Sabothawl, trwy offeryngarwch hon, y mae yn lled debygawl y gwelir holl derfynau y ddaear wedi eu Uenwi äg addysg grefyddawl, a gwybodaeth o'r Arglwydd yn ymdaenu o fôr i för, ac o'r afon hyd eithaf terfynau pellenig y byd. Galarus yw meddwl am y gwledydd" eang, ac anwaraidd, lle mae anwybodaeth yn teyrn- asu, a'r trigolion wrth y miloedd yn addoli afonydd, seirff, hanl, lloer, a ser; ac hefyd yn ymgrymu o flaen duwiau o waith dynion pa rai sydd amlach a lluosocach na'r brodorion eulunaddolgar; ac er eu bod yn addoli, ac yn aberthu eu hunain iddynt,- nid oes ganddynt nn fraich i achub, na chlust i wrando deisyfiad, na gras i gadw y sawl a ymddiriedasant ynddynt, Ond pan fyddo'r efengyl am y deyrnas i gael ei phreg- gethu drwy yr holl fyd; a'i llaw forwyn y dy- wysoges urddasawl yr Ysgol Sabbathawl, i oresgyn holl froydd y greadigaeth, pryd