Skip to main content

&tf)tato t isinttgîtt Rhif. 140.—AWST, 1838.—Pris lc. CORONIAD Y FRENINES. Ç* YRODD y Brenin Edward y laf ei Fren- ^ines i Gastell Caernarfon i esgor ar ei inab Edward, gan fod y Cymry yn dweyd na fynent eu llywodraethu ond gan un ohcnynt eu hunain. Am ei huchder breniniol Vic- toria gall y Cymry dd'wedyd cystal â'i Saes- on, mae un o honynt hwy ydyw hi. Yroedd Harri y 7fed yn fab i Ëdmund Tudur Cym- ro o Fôn, ac o'r teulu hwn mae Victoria wedi hanu. Yr oedd gan bawb trwy Frydain ryw fl'ordd i ddangos eu llawenydd yn nghoroniad y Frenhines. Y ffordd a gymerodd y duwioì- ion oedd cynnal cyfarfodydd i weddio drosti, a diolch am y daioni sydd yn deilliaw iddy»t ar ddechreuad ei theyrnasiad. Cafwyd y' testynau hyn i ddiolch yn gyntaf, "Mai nn- benaeth derfynedig yw ein líywodraetli,' Nis gall y frenhines, er ei bod yn frenines, wneyd fel y myno, ni's gall yr Arglwyddi wneud fel y mynont, ac nis gall aelodau ty y cyffredin wneud fel y mynont. Mae y tair plaid hyn yn cynrychioli yr holl deyrnas, a rhaid i'r pleidiau lîyn gyduno yn ffurfiad y cyfreithiau trwy ba rai y llywodraethir y deyrnas. Mae gosod awdurdod annherfynol niewn un person i lywodraethu, yn gwneud y deiliaid yn agored i ormee, creulondeb a