Skip to main content

&tfirato i ì$I*ntim, Rhif. 138.—MEHEFIN, 1838.—Pris lc. GORTHRYMDER Y NEGROAID. BU'M yn meddwl er's amryw fisoedd bellach osodgerbrondarllenwyryrAthraw, gyfìwryr Egwyddor-weision yn ein tiriogaethan, a'r byn a'in hattaliodd j'docdd disíiwyl y buasai i'w dagr- au, en harchollion a'u gwaed efieitbio cyn hyn ar ein Senedd i wneyd cyfiawnder á hwy, sef eu rhyddhau oll yn Awst nesaf. Hyd yn byn nid oes gobaith i'r caethion maesol gaei rhyddid hyd Awst 1840. Ond y mae eu rbyddid i'r caethion teuluol yn Awstnesaf. Wel, fy mhlentyn, gwran- do am adfyd dirfawr ein cyd-ddynion, ein cyd- ddeiliaid a'n cyd-grist'nogion. Rhaid dwyn ar gôfi ti i dosturi pobl y wlad ymagael ei gynhyrfu yn y fiwyddyn 1833, hyd nesanfonwyd eircbìaid filoedd i'r Senedd, yn dyninno rhyddbâd hollul ac union gyrcbol y caethion. Y cyfrywoedd tos- turi trigolion Prydain tuag at y bobl dduon oedd yn rhwym, fel y rhoddasant y swm dirfawr, o ttfeííin miliwn o bunau, i feistriaid y caethion am eu rhyddàu. Gwnaed Cyfraith y pryd hyny yn ein Senedd i'w rhyddhau yn hollol ar y dydd cyntaf o Awst, 1834. A mawr oedd gorfoledd earwyr rhyddid wrth feddwl fel am ddyrid byfryd y Jubili. Os felly, pa fodd y maeut etto mewn caethiwed '.' Ai ni thalwyd yr arian er eu rhydd- hhd'ì Pwy a dorodd y cyttundeb .' Mi ddywedaf i ti fel y bn. Darbwyllodd meistriaid y caethion ein Seneddwyr, uad oedd y caethion yn gymmwya