Skip to main content

Rhif. 137.—MAI, 1838.—Pris lc. Y GLOYN BYW, neuyPILAI. Fy anwyl Blant,— T)AN oedd y rhew oer yn caledu y dyfroedri ■*■ fel careg, yr eira gwyn yn hilio y ddaear, y glaswellt wedi gwywo, y coedydd yn foel- ion, y blodeu wedi nieirw i gyd, a'r adar wedi colli eu cän, a chwithau, yn rhedeg at y tân o herwydd y winrhew ar eich dwylo, mynych, onidc, dymunech i'r haf, yr hyfryd häf ddyf- od. Dyma yr häf wedi dyfod, a'i holl luoedrì hyfryd i'w ganlyn: gwelwch y meusydd yn eu dillad newyddion, a'r blodeu yn eu hadd- urno yn harddach na Solomon yn ei holl ogoniant. Clywch yr adar män yn canu yn llawen, a'r gog yn pyncio yn fwyn, edrych- wch ar yr ŵyn bychain yn neidio ar y bryn, a'r gloyn byw prydferth yn ehedeg mewn