Skip to main content

mfirato i tttenUw, FFRWYTHAU CANAAN. Ycerfiad a welwch ó'ch blaen, yw llun dau o'r ysbiwyr, a anfonodd Moses i chwilio gwlad Canaan, yu dyfod yn ol yn Uwythog o ífrwyth "tiroedd hyfryd yr Addewid." Ar y trosol a gariant af eu h\ s- gwyddau y mae un swp o rawuwin. Gallech gario dwsin o'r sypiau grawnwin a dyfant yn Mrydain ar eich bys, ond yr oedd Canaan mo'r ffrwythlon fel yr oedd yn rhaid i ddau gario ar drosol un swp o'i grawu-win addfed hi. Trwy wasgu y sudd o'r grawnwin y ccid