Skip to main content

afljrato t mentnttt Rhif. 134.—CHWEFRO^TBäT^^lcT *vs*.r*s*^vsr Y PAROT, í~\ herwydd prydfèrthwch ei blyf, a'i ddawn i siarad, yw yr aderyn tramor mwyaf ad- nabyddus yn y wlad hon. Trwy fod ei gulfin yn gafnog, ei dafod yn gigog, a'i ben yn fawr, mae yn gallu dynwared dyn yn oreu o'r holl greaduriaid, yn y ddawn o lefaru: at y eynnorthwyon yna, mae ífurfiad ei wddf yn gymmorth mawr iddo lefaru yn g-royw, ac amrywio ei lais. Mae llais y fran yn rhy grug ,• a llais y Bioden, ac Ysgrech y coed. yn rhy wichlyd, i fod yn ddynwarediad da o'r llais dynol: ond y Parot a'i dynwareda yn dra pherffaith. Gall gyfnewid ei lais mor hawdd, a gwneuthur