Skip to main content

^tftrato t îSiwtgn, Y S A R P H. O'R holl greaduriaid addarostyngwyd i ddyn, nid oes, feddichon,un mor ddychrynllyd iddo a'r Sarph. Mae y gwenwyn marwol, à pha un yr arfogwyd y neidr er ei hunan-amddifFyniad, a'i chyfrwystra hithau i lechu fel na welir hi yn fyn- ych, nes teimlo ei brathiad marwol, yn peri, pan welom hi, ini frawychu drwy ein calonau. Gwahaniaetha y Sarph yn fawr oddiwrth bob creadur arall. Er fod tebygohwydd ynddi yn ei hyd, a'i chryndra, ilysywen, ond nid oes ganddi esgyll i nofio: er fod ei chroen cenog a'i chynfFon fain, yn debyg i geHau goeg, ond nid oes ganddi draed i gerdded, er ymlusgo yn go debyg i bryf genwair, ond gwahaniaetha oddiwrth hwnw trwy feddu ysgyfaint i anadlu. Mae gwalianiaeth uiawr hefyd rhwng y naill lwyth a'i gilydd yn y