Skip to main content

Rhif. 69—HYDREF, 1832.—Pris lc. Y GENRTHOD ELLMYNAIDD. CParhad o du dalen fìíì.J N nihen tua thair blynedd, daeth amgyleh- iadau y weddw dlawd i'r fath gyflwr, fel yr oedd yn angenrheidiol iddi hi a'i phlaiit symud tua deng milldir a dengain o Philadelphia, i'r wlad, at herthynasau a chyfeillion. Yr oedd y genethod, ar y cyntaf, yn anewyllysgar iawn i tyned ; gofìdiai eu calonau wrth feddwl am golli eu hysgol, a chael eu hymddifadu o'u cyfarfodydd crefyddol, a myned i hlith dyeithriaid, lle nad oecld nag ysgol sabhathol na phregethn, nac un moddion gras arall yn cael ei gynnal yu gyson. Gwedi ymgynghori â'u cyfeillion, tueddwyd pii meddwl mai y wlad oedd y fan lle trefnai rhaglunîaeth Duw noddfa iddynt, ac fod gan Dduw rywheth iddynt wneuthur yno. Cynghorai eu cyfeillion crefyddol hwynt i ymdrechu goleuo plant tywyli yr ardal yr oeddynt ar symud iddi, a dywedyd wrthynt y pethau a wnaëthai Duw iddynt hwy. Ar fỳr, ar ol hyn, symudasant, a dechreuasant pdrych oddiamgylch pa ddaioni a allent wneu- thur, eithr yr oedd pob peth yn eu digaloni. Ni fhawsant na merch ieuangc na llangc ieuangc i "»0 gyda hwy i ddechreu ysgol sahhathol, ac ni •'wldai yr un o'r trigolion na chynnaliacth i ysgol "ac annogaeth i'w chodi.