Skip to main content

Htfcrato í ttltittstt. ***■ ******* ** ***** ***** ***** ***** **** ******** *** Rliif. 68 — AWST, 1832. —Pris lc. DEWISIAD O ANRHEGION Y FAM. •• ■" 7 ST," ebe Mari wrth ei chwaer Sian, "dyna \J sŵn y cerbyd yn dyfod â mam adréf." C'yda hyn, wele en tad a hwythau wrth y drws, vn llawcn eu calonan, am fod rhagluniaeth dyner yr Arglwydd wedi caniattau iddynt gyfarfod' â'u fîilydd mor gysurus. Yr oedd y fam yn llawen, y plant yn Uawen, y tad yn Uawen ; ie, yr oedd hyd yn oed y ci Dewryn yn llawen. Wedi dytod i'r tý," " O, mam! " ebe Maii, " beth sydd genych i ni?" "Pa beth ddisgwyl- iwch fod gmyf ?" attebai y fam : "gobeithio nad ydych yn disgwyl i mi wastraffu trugareddau Duw am ryw deisenau melysion i wncuthur niwaid 1 chwi." " Nac ocddwnj \n wh, rnam," cbc