Skip to main content

m&rato t ìttentim. HOLIAD-LITH YMARFEROL AR GYFIAWNHAD. Gofyn-T)A fodd y cyfiawnheir dyn gyda iad 1. Jl Duw ? Atteb. Trwy ffydd Iesu Grist. Rhuf. 3. 22. Gal. 3. 8, 9. G. 2. Pa ham mai trwy ffydd Iesu Grist y cyfiawnheir dyn ? A. Oblegid fod dyn, fel troseddwr ar gyfraith Duw, wedi myned dan ddamnedigaeth, fel, mewn canlyniad, na allesid byth ei gyfiawnhau trwy un fibrdd arall. Rhnf. 3. 19, 20. Gal. 3. 22. G. 3. Pa fodd trwy fFydd Iesu Gristy cyfiawn- heir dyn ? A. Oblegid mai Iesu Grist a roddodd foddlon- rwydd i'r gyfraith yn lle yr hyn a ofynai i ddyn fel ei throseddwr. Rhuf. 10. 4. G. 4. Pa bethau a ofynai y gyfraith gan ddyn, fel ei throseddwr, cyn y gallasai ei gyfiawnhau ? A. Yn 1. Perftaith ufudd-dod. Rhuf. 10. 5. Yn 2. Dyoddef.eithaf ei melldith. Gal. 3. 10. G. 5. A roddodd Iesu Grist iddi, yn He y pethau yna, foddlonrwydd ? A. Do. Rhuf. 5. 19. Gal. 3.13. 2Cor. 5. 21. G. 6. Pa fodd hefyd trwy ffydd Iesu Grist y cyfiawnheir dyn ? A. 1. Am mai trwy y boddlonrwydd rhoddedig ftan Iesu Grist i'r gyfraith y mae Duw yn gyfiawn, e»- peidio cyfrif ac ymddwyn tu ag at ddvn yh ol p« bechod. Rhuf. 3. 25, 26. Yn 2. Am mai y,i Hghrist Icsu y gall Duw gyfrif y rhai sydd yn