Skip to main content

mtjrato i ttiintBit* Rhif. 63— MAWRTH, 1832.—Pris lc. PLANT Y CAETHION DUON. Blentyn ystyriol, edrych ar y plant a'r wynebau duon sydd yn y cerfiad o dy flaen—plant y caethion ydynt, yn gwrando dar- llen rhan o'r Testament Newydd. Mae rhai dynion gwynion raor greulon ynfyd a meddwl, am fod yr haul wedi duo eu hwynebau, y gellir, heb dynu gwg y Duw a'u gwnaeth, eu gwerthu, a'u fflangellu fel anifeiliaid direswm. Ycbydig ddegau o flynyddoedd yn ol lladrattid datc garì mil k»h blwyddyn o Affrica, a gwerthid hwy i'w hail-werthu. Wedi eu cludo dros y cefnfor mawr i'r ynysoedd gorllewinol, gwerthid hwy am tua 14 punt y pen at eu gilydd. Er gwneuthur cyfreithian i rwystro y drws» creulon hwn, oedd waeth na tìyräo, nid oedd y gajon ddynol yn