Skip to main content

gu&raft t meni$n. Rhif. 63.—CHWEFROR, 1832.-Pris lc. Y DEFNYDD YMARFEROL O ATHRAW- IAETH Y DRINDOD. Gofyn- ai Elli di ddywedyd i »«, fy mhlentyn, iaili.i/ií pa feifo yW gicreuidyn a sylfaen holl wir grefyddl Attel). Bodoliaeth Duw: canys amlygiad cjrwir ac anrì.ielediii" o'i fodoliaeth et' yn ei bersonau, ei briodoliaethau, a'i weithredoedd, yw sylwedd crefydd athrawiaethol; serchawgrwydd atto yn ol yr amlygiadau a garíbm yn yr athrawiaeth o hono yw hantbd crefydd brofiadol, ac ufudd-dod iddo, yn tarddu oddiar y serchawgrwydd hwnw, yw swm crefydd ymarferol; ac o'r berthynas sydd rliwng ei Fodoliaeth ef a'r eiddom ni, fel yr achos effeithiol a'r ffynonell wreiddiol o honi, y cyfyd ein holl rwymedigaethau moesol i'r pethau hyn. G. 2. Trwg ba foddion y gellir cyrhaeddyd adna- fiyddiaeth wirioneddol « chadwedigol o fodoliaeth Duw? A. Rheswm a dadguddiad, fel y ddau oleuad m.iwrion yn y ffurfafen, ynt y prif foddion i gyrhaeddyd yr adnabyddiaeth wirioneddol ac angenrheidiol hon. Cenfydd rheswm ei anwel- edig bethau ef yn amlwg er creadigaeth y byd, wrth eu hystyried yn y pethau a wnaed, sef, ei <bagyw>ddol allu ef a'i Dduwdod. Rhuf. 1. 19 — 23. Psiilm 19. 1—6. Ioan 1. 1—ö. Ond am lios- ogrwydd personol a pherffeithiadau grasol, y Dad- guddiad yn unig a'i harddengys ; am hyny dylem