Skip to main content

Lg Rhif. 56,—RHAGFYR, 1831.-Pris lc. At Athrawon yr Ysgolion Sabbathol. OLYGWYR yr Athraw, cennadwch i mi ddywedyd ychydig wrth rai o'r cyfeüHon hoffaf a feddafar y ddaear, athrawon ac athraw- esau yr ysgolion sabbathol. Gyfeillion, Mae eich gwaith yn bwysig, eich Hafur yn ganmoladwy, a bydd eich gwobr yn rawr yn y nefoedd. Yr ydym yn edrych gyda hyfrydwch ar y daioni mawr a wnaed trwy yr ysgolion. Gallwn briodoli heddwch ein gwlad, gwaredigaeth oddiwrth ŷd-losgbd, a lluoedd o ddrygau eraill, i'r ysgol sabbathawl. Pe gellid cael pob plentyn yn y deyrnas hon dan ofal ath- rawon duwiol ein hysgolion, arbedid o arian deil- iaid Prydain, o'r hyn Ueiaf, diíeng miliwn o bunnau bob blwyddyn; y rhai a gymerir oddiarnynt trwy dwyll, a Uadrad, ac a ddefnyddir gan y llywodraeth i gospi drwg. Eithr, gofyn rhyw un, a ydyw yr ysgol wedi ateb ei dyben, fel y disgwylid, i ddwyn y genedl ieuangc i ddeail, credu, a byw yn ol y ìlyfr a ddysgant yn yr ysgol Sul ? Yr wyf yn gorfod ateb, Nac ydyw. Èto yr wyf yn bárnu y dywed pob barnydd diduedd, fod yr cffeithiau a dardd- asant oddiwrthi yn ateb yn hollol i natur a maint yr ymdrech a wnaed ynddi. Y prif ymgais yn yr ysgoiion, yn gyffredin, hyd yn ddiweddar, oedd dysgu y plant i ddarllen y Llyfr (Bibl). A