Skip to main content

Rhif. 52.—EBRILL, 1831.—Pris lc. Traethawd ar Gicymp Dynoliaeth. 1 Paham y gwnacthost ti hyn ?"—Gen. 3. 13. YMae y bermod hon yn cynnwys hanes dy- fodiad pechod i'r byd—hanes y clwyf cyntaf a gafodd dynoliaeth—hanes syrthiad Adda, ac ynddo ef, ei holl hiliogaeth.------ I. Sylwn ar rai amgylchiadau mewncyssylltiad à'r Cwymp. 1, Yr oedd cyfraith gan ddyn idd ei chadw.'— Uuo'r pethau blaenaf a ofynir, yn gyffredin, pan y byddo lleidr wcdi tori tŷ yw, Pa fodd y daeth i niewn? Yr oedd cyfraith wedi ei gosod fel drws ar dŷ y dyn, ac ni allasai un gelyn byth ei dori: ond dyn ci hun a dorodd y drws, ac a ollyngodd y lleidr i mcwn. Sylwa, blentyn, peth hawdd iawn a fuasai i'r dyn gadw y gyfraitíi; nid oedd achos iddo ym- drechu dim, bod yn Ilonydd yn unig oedd eisiau. Peidio a bwyta o tfrwyth un preu, oedd yr holl . gyfraith, ad. 2, 3. Nid oedd eisiau ymladd â'r gelyn, dim ond bod yn llonydd, a buasai y fudd- ugoliaeth yn ddigon sicr. 2, Y Temptiwr. Pan bydd drwg wedi ei gyf- lawni, gofyuir yn aml, Pwy oedd yr adyn a'i- gwnaeth? O ba le y daeth y dyhiryn? &c. Nid oesun^amheuaeth nad Satan, tywysog^ fagddu , fawr, a wnaetb ddefnydd o'r Sarph gyfrwys-gall,