Skip to main content

mörato t metttun* Rhif. 50.—CHWEFROR, 1851.—Pris lc. Y Bugail da. MAE celfyddyd y bngail yn hen, ac yn moreu oes y byd yr oedd yn dra cbyfrifol. Pan oedd preswylwyr y ddacar yn anaml, a digon o dir i'w gael heb na threth nac ardrelh, eu prif* gyfoeth oedd ffrwyth y ddaear, a'» haniíeil- iaid. Y gelfyddyd a ddysgodd y dyn cyntaf oedd liafurio y ddaear. \r un gwaith a ddysgodd i'w fab hynaf. Ac i'r ail y rhoddes y gorchwyl hyfryd o fuptilio defuid. Bugeüiaid oedd lilawer o'r hen enwogion daw- •ol, a osodir yn dystion o'n harogylch o ffydd-