Skip to main content

Rhif. 10— HYDREF, 1827.—Pris lc. ^ç,***®,^.^.^*®.*^**®^»^® *~®~*®-'~# Gau Dduwiaur Hindwiaid. INDRU. GELWIR Indru, Breniny nefoedd, a'i deyrnasiad sydd gant o flynyddoedd y duwiau. Ar ol hyn un arall o blith y duwiau, y Cawri, neu ddynion, trwy ei deilyngdod ei hun, a osodir ar yr orsedd yn ei le. Aberthu ceffyl gant o weithau a gyfyd un yn gydradd âg Indru. Darlunir Indrti fel dyn gwyn, yn eistedd ar Gawrfil, (Elcphantja. tharan-follt yn ei law ddeheu, a bwa yn yr aswy, a chanddo fii o Iygaid. Mae addoliad Indru yn cael ei gynnal yn fiynyddol, yn y dydd, ar y 14 o fis y lleuad a elwir fìhadru. Y Seremoniau arferol a îíanlynir â chanu, peroriaeth, a dawnsio, &c. Yn Bengol, gwragedd yw y nifer amlaf o'r rhai a gadwant yr wyl hon; yn cnw pa rai, cyflawnir y Seremoniau gan y Bratnhuns. Un diwrnod y pery, ac wedi l'yn teflir y ddelw i'r afon. Ar ddydd yr wyl, y clymir ychydig laswellt am fraich 'Mehau dyn, a braich a«wy gwraig. Y nue rhai yn gwisgo y glaswellt, ar yrhwn