Skip to main content

Sltíjrato t mtntm^ Rhif. 9 — MEDI, 1827.—Pris lc. Llythyr at Olyyicyr a Darllemoyr yr A thraw. Olygwyh, &c. PAN glywais eich bod wedi ym- roddi i'r gwaith da o addyggu plant Cyrnrn, trwy gyfrwng eich Athraw i Blentyn, teimlais lawenydd yn llenwi i'y mynwes ; oblegyd yr oeddwn yn canfod yn eglur fod y cynnygiad yn sicr o wneud Uawer o les. Gobeithio y bydd i chwi gael eich cefnogi, ac y bydd plant yn y diweddyn eich galwyn ddedwydd. Buasai yn llawer o hyfrydwch i mi pe [>uaswn yn byw yn agosach atoch, i roddi Ẁ chwi bob cynnorthwy yn fy ngallu.— Üwyddiant i chwi,—yr ydych gyd á gwaith anrhydeddus,—gwaith sydd yn galw am lioli wahanol alluoedd dyn. Un o'r pethau mwyaf anhawdd yw cael llwybr iawn i addysgu pleutyn. Mae Dr.' Johnson yn ystyried mai yr hyn oedd yn coroni y Dr. Watts, oedd ei anghydmarol alluoedd i «ddysgu plant. Onid oedd yn beth sýn ei weled un diwinod yn ddigon galluog i ymryson á'r anfarwol Mr. Locke, a'r