Skip to main content

Ättjrato t ŵcntgtt- Rhif. 8.—AWST, 1827.—Pris lc. Cöm dduwiau yr Hindwiaid. SHIFU. CíHIFU, y dinystrydd, sydd yn cael yr ^ ail le yn mhli'th gau dduwiau 'r Hindw- iaid, er yn gyffredin, gyd a golwg ar eu swyddau, y raae y tri dnw liyn yn cael eu rhestru f'e.l y canlyn, Rrumha, Fishnw a Shifu. Darlunir yr eulynhwn amrywiol ffyrdd; itiewn ffurf o fyfyrdod a arferir bob dydd gan y Bramhuns, disgriíir ef fel dyn o liw arian, a chanddo bum'wyneb; a llygaid ychwanegol a haner lleuad yn addurno pob talcen. V mae iddo bedair braich; yn un mae'n dal purushw; yn yr ail hydd; â'r drydedd y mae'n cyfranu bcnditb; ac â'r bedwaíedd y mae'n gwahardd ofn. Efe a «'istedd ar lysienyn a alwant y loius, wedi ei wisgo á chroen Dywalgi. (tiger.) Pryd arall disgrihr Shifu as un pen, lii llycaid, a dwy fraich, yn marchogaeúi ar gefn tarw, yn uoeth, wedi ri orchtiddio à Jludw; a'i lygaidyn gochion, wedimeddwi