Skip to main content

Sttörato t ttlitttett» Rhif. 5.—MAI, 1827.—Pris lc. " Hyfforddia Blentyn yn mhen ei ffordd." —♦»•#•«+»- HANES DECHREUAD YR YSGOL- ION SABBATHOL. (Parhad o tu dalen 37.) ""ÍTfTEDI cyduno â'r merched i ddysgu T ▼ y plant," dywedai Mr. Raikes, " gelwais gyd â'r Gweinidog a enwyd o'r blaen, a dywedais wrtho am y cynllun: boddlonwyd ef i'r fath raddau fel y pen- derfynodd roddi pob help ar a allai, trwy fyned i'r ysgolion ar brydnawnauSabbath- au i edrych cynnydd y plant, ac i anog iawn drefn a moesgarwch yn mhlith y paganiaid bychain." Dyma, Syr, oedd dechreuadyrysgolion Sabbathol. Mae yn awr dair blynedd er pan ddechreuasant; ac mi a ddymunwnyn fawr i chwi fod yma i weled yr effeithiau daionus a ganlynodd ein hymdrech. Dywodwyd wrthyf, gan wraig sydd yn byw yn nn o'r heolydd lle y sefydlwyd ysgol, fod y lle yn awr ar y Sabbath fel Nfefoedd wrth yr hyn oedd o'r blaen. Mae rhifodi v rhai *vdd wodi <ívsffu