Skip to main content

&tt)rato t Blnttjpn* #~>^.*~®.~s#w®a~®~v»®.»~®.»~®'-~-4í} Rhif. 4.—EBRILL, 1827.—Pris lc. *^**® íw®^*»^®./^®/^® <s**®.»v»^®-'~Hê' " HyfforddiaBlentyn yn mhen ei ffordd."- -*+•••<««- BYWYÜAMARWOLAETHS.HOOLY. (Parhad o tu dalen 34.) 19. FTpRA fel hyn, galwyd ati ei Thad, X ei brodyr, a'i chwiorydd, ac eraill o'r te'ulu, á'r rhai y siaradodd bob yn nn ac un, fel y caniatai ei nerth. Rhoddodd ei Bibl yn gynnysgaeth i nn o'i brodyr, ac a ddymunodd arno eiiawn ddefnyddio er ei mwyn, gan ychwanegu wrthynt oll, fel y caníyn ; " O defuyddiwch eich ainser i gacl gafael ar Grist yn Geidwad.—O niynwch Grist yn rhan i'ch eneidiau yn eich ieuenctyd: cofiwch eich Creawdwr ; cyn dyfod i wely cystndd; na roddwch 'y gwaith mawr hwn heibio hyd hyny ; canys bydd anodd ei wneud ar eicli çlaf wely. dywed diafol ei bod yn ddigon buan, a'ch bod yn ieuanc, ac nad oes achos i fod mewn brys, gan y ccwcli, medd ef, ddigon o amser nan cloch yn hen'. Ond edrychwch! wele fi y'n mar\y yn ienanc! () gwnewch cicli íialwedigacth a'cta hotlio!p<b£:npt1i vri sîrr : rofiwch