Skip to main content

imörato í ttlttttsn* #**'® ~*S> ~'® ~~®r~®.~~® *~® ~'# Rhif. 2.—CHWEFROR, 1827.—Pris lc. 4f>#^®JW®^^S>w»-*-®^»Sl»-®A^®*<^»®A*^. Hanes bywyd a marwolaeth Sarah Hooley. PA.N oedd S. Hooley, rhwng wyth a naw mlwydd oed dygwyd hi ganrai o'i chyfeillion i wrando pregeth oddiar Mat. xi. 30. "Canys fy iau sydd esniwyth a'm baich sydd ysgafn." Wrth gymwyso y rhan hon o'r ysgrythyr, deffrowyd yr eneth hon i ystỳriaetn ddifrifol o gyflwr ei henaid, a'i hangen o waredwr, wylodd yn chwerw o hcrwydd y sefylifa yr oedd yiiddi, wedi niyned adref, aeth i'w hystafell, ac, yna# ar ei gliniau, wylodd yn hidl o flaen yr Arglwydd, gan weddio arno fel y medrai. 2. Nid oedd foddlon ar hyn yn unig; ond dygodd ei brawd a'i chwaer fechan i ystafell gyd à hi; a mynegodd iddyut eu cyflwr wrth naturiaeth; ac yna gweddi- odd trostynt. 3. Ar ol hyn clywodd bregeth araü, oddiar, Diar. xxix. 1. " Gwr a gerydder yn fyuych, ac a galeda ei war, a ddrylllr.