Skip to main content

Rhif. 1.—IONAWR, 1827.—Pris lc. " Hyfforddia Blentyn yn mhen ei ffordd." Hanes marwolaeth E. J. merch John Jones, Nantglyn, gerllaw Amlwch. YR oedd E. J. yn prysuro at ei chwe' blwydd oed. Yu dtüwyd iawn yn yr Ysgol Sabbathol, yn Amlwch.—Er ieu- enged oedd, nid oedd yn rhy ieuangc i angau ei gwahanu o fynwes ei Rhieni, a chwmni ei brodyr a'i chwiorydd hoff. Un diwrnod, tarawyd hi â chystudd trwm, yr hwn a barhäodd i'w phoení yn ddirfawr dros chwe' diwrnod. Ymdrechwyd mewn pob modd, gan ei Rhieni gofidus, i'w hes- mwythau, ond yn hollol aneffeithiol. Tu a'r chweched dydd o'i chystudd, er syndod i bawb o'i hamgylch, ymddangosai fel yn gwbl iach; cymerodd beth bwyd, a chysg- odd yn esmwyth dros fwy na dwyawr: wedi deffro, edrychodd yn dra syn ar y rhai oeddynt yn bresenol, a gwaeddai yn rymus, "Mam, Mam baçh, dyma fi yn