Skip to main content

atíjtato í îîlrnteu* Rliif. 48.—RHAGFYR, 1830.—Pris lc. Y GWYNT. (Parhad o tu daien 123.) C1HWYTH y gwynt rai amseran mor gryfed J hyd ues diwreiddio coed, didoi a thatìu taì i Iawr, a dinystrio llnoedd o longau y môr. Dywed rhai o'n darlíenyddion, Onid'yw yn rhyfedd fod elfenmor deneu, a hollol anweledig, yn achosi y fath effeithiau rhyfedd ? Ydyw yn sicr, íy mhlentyn. Mae y gwyntyn gyflym iawn, heblaw yn gryf; ac yn ol ei gyflyruder y bydd ei gryfder. Darparodd Dr. Derham foddion i fesnr cyf- lymder y gwynt, trwy gymmorth man-blu: a chafodd fod y gwynt unwaith, mcwn ystorm, yn symud 45 milltir yr awr, a meddyliai fod y gwynt weithiau yn symiid 60 milltir yr awr. Dywed rhai ei fod mor gyílym a theithio 100 milltir yr awr. I roddi cyfrif am fawr gryfderyr elfeu ryfedd dan ein sylw, dywedir fod grym y gwynt a red 45 milltiryr awr, yn gymmaint a grym union-syth 10 pwys, ar bob troedfedd ysgwar. Wrth ystyr- ied hyn, a'r fath afael a gymer y gwynt ar bren Ilawn cang^au a dail, gellir disgwyl, ar ol y rhy- ferthwy dychrynllyd, weled amî onen uchelfrig, ac ambell i dderwen gadarn-gorph, er cryfed eu gwraidd, wedi eu bwrw i lawr.