Skip to main content

atöíato i.Blintgti. Rlrif. 41—AWST, 1830.— Pris lc. Puy yw fy Nghymmydogì Dy gyìnmydog ? fy mhlentyn gwerthfawr. Dy gymmydog ydyw picy bynnag sydd mewn angen v'r hyn sydd gennyt ti fodd i'w gyfranu iddynt. Eithr yr ateb goreu a allaf fi roddi i dy holiad ydyw, yr un a roddodd lesn Grist i ryw gyfreithiwr hnnanol oedd yn ceisio teraptio Arglwydd t bywyd. Dyma yr ateb,—Rhyw ddyn wrth fyned o Jerusalem i Jerico, mewn anialwch rhwng y ddwy dref, a syrthiodd yn mhlith Hadron ; y rhai a ddygasant ei ddillad, a'i arian; a'i otir- asant, ac a'i rhwymasant; ac felly gadawsant ef yn hanner marw. A digwyddodd tra yr oedd yn y cyflwr hwn, i Offeiriad fyned y ffbrdd hon, yr hwn yr oedd ei swydd, pe na buasai dim arall, yn ei rwymo i drugarhau wrtlt ei gyd-greadur, eithr rhag trael a thrafferth, aeth heibio heb gymeryd arno weled y creadttr tlawd yn ei waed. Yn fuan ar ei ol, wele Lefiad yn dyfod, ac, yn He rhwymo archollion yr archolledig, aeth y Lefiad e'r tu arall heibio: Eithr rhyw Samariad, dyn 0 genedl arall, pati ei gwelodd, er y gwyddai >nai Iuddewoedd, ac nad oedd cyfeiHaeh rhwng yi' Iuddew on a'r Samariaid, a aeth ato, tostttriodd w'rtho, dattododd ei twymau, trwsiodd ei friwian, San dywallt iddyntyr olew a'rgwinoedd ganddo 1 'w daitli; arol liyn cododd efar ei anifailei hnn, »c u'i dng ef i'r lletty, ac a'i hymgeleddodd.