Skip to main content

Htftrato t mtnt&n* <r^r^r-r^r^r^^jrrr^rrr^rrrr^^rrr^r^rr^rrrrr~rrr-r^-r^t Rhif. 42.—MEHEFIN, 1830.—Pris lc. COFIANT J. POWELL. (Parhad o du dalen 54.) MEDDYLIASOM wrth brofiad J. Powell, eiu bod ar dderbyn aelod buddiol, ac a fuasai yn addurn i eglwys Dduw dros hir flyn- yddoedd. Ond ni welsom ei wyneb mwy yn Nhŷ Dduw. Tarawyd ef gan glefyd, gwanhäodd ei gorph, trodd yn ddarfodedigaeth, a phrysur- odd i'r distaw fedd. Priodolai ddechreuad ei afiechyd i gysgu mewn gwely llaitb, tra ar ei daith i'r Gogledd. O na chymerai merched Cymra ofal rhag lladd dynion â'r cleddyf niwcidiol hwn! Gofynodd un o'i gyfeillion iddo am reswm o'i oediad yn cymroeryd Iau Crist; i'r hyn attebodd, u Yr oedd arnaf swm bychan o arian pan adewait gartref, ac nid oeddwn yn alluog y pryd hyny i'w talu, felly ofnwn i'r byd gablu crefydd o herwydd fy nyled." Ychydig cyn ei ymadawiad â'r byd, ysgrifenodd lythyr ar yr achos yna, at ei hen gyfaìll a'i gyd-athraw, J. Jones, Cefn mawr, fel hyn:—" Cydnabyddaf t'y mai, aj chrefaf faddeu- ant o herwydd fy esgeulusdod yn talu yr hyn sydd ddyledus arnaf i chwi: os byw ac iach a fyddaf dros ychydig amser, anfonaf y cwbl ichwi. Yr wyf yu penderfynu aurhegu fy hen a'm han- *yi gyd-ysgolheigion yn y Cefn uiawr, â chym- maint o Athraw i Blentyn ag ydych yn ei dderbya am un mis, sef 144. Hefyd, 'addewais rodd at yç