Skip to main content

Rhif. 37.—MAI, 1830.—Pris lc. ^■^*s^^*sr^^#s^«^x^*'^^í Crist yn ŷolchi traed ei ddysgyblion. BU llawer o dduwiolion 'yn y byd cyn i Iesn Grist ymddangos yu y cnawd; y rhai, trwy eu bymarweddiad da, oeddynt yn yniddys- gleirio fel ser o'r maintioli mwyaf: ond pan ymddangosodd ef ymddysgleiriodd fel yr baul. Nid oes ond rhyw ungras yn tywynu yn ddysglaer yi y godidoccaf o'r saint, megis sancteiddrwydd yi Enocb, ffydd gref yn Abraham, llarieidd-dra yn Moses, &c. eithr yr oedd pob rhinwedd yn. Preswylio yn Nghrist, fel goleuni yn yr haul.