Skip to main content

atftrato í mtntyn. Rhif. 40.—EBRILL, 1830.—Pris lc. Y MAB AFRADLON, Luc xr. 11. *V diwedd. YN Narncg y ddafad gyfrgolledig, a'r darn arian, darlunia Iesu Grist ei hyfrydwch yn achnb pechaduriaid. Gwelir hyn hefyd yn dra manteisiol yn nameg y mab afradlon, ynghyd a grwgnachrwydd y Phariseaid am fod Crist yn derbyn pechaduriaid. Oddiwrth y ddameg tynwn yr addysgiadau canlynol:— I. Ymadawiad dyn oddiwrth Dduw. 1. Ymddieithriad ymab ieuangaf oddi wrth ei 'íad. Felly ninan, bcchaduriaid. * Cadawsom Dduw, ■ffynnm y dyfrocdd byic' Yr ydym wedi ymddicithrio oddî wrtho trwy ein cariad nt bech-