Skip to main content

Rhif. 37.—IONAWR, 1830.—Pris lc. Annerchiad difrifol ar ddechreu y fíwyddyn newydd, 1830. "Ctìfiaf drugareddau yr Arglwydd." Esay. WELE flwyddyn arall wedi ei ychwanegu at ein hamser, ac yr y'm wedi cael prof- ion ychwanegol fod trugareddau yr Ârgtyydd dros ei holl weithredoedd. Efallai na fyddai yn anfudd- iol i ymofyn pa fodd y treuliasom y flwyddyu sydd yn awr wedi ein gadael. Nis gallwn fyfyrio ar ddyfodiant. Nis gallwn ymafaelyd yu ei wrthddrychau; y maent yn ansicr, ac wrth geisio fftirfio drychfeddwl am danynt, yrydym yn agor- ed i gael ein twyllo. Ond wrtli adgyrchu at yr aiioer a aeth heibio, nid oes gyt'ryw berygl, y mae yn llawn o wersi buddiol ac addysgiadol. Pa fudd y treuliasomy flwyddyn olaf o barihed i « efyllfa tu ag of Dduw'! Nid mewn gelyniaeth, gOeithio. Ddarllenydd, ai anniolchgarwch a nodweddodd dy gamrau drwy gydol y deuddeng mis? A godaist ti bob bore o dy wely heb ddiolch i'r sawl a'th ddiogelodd? A gymmeraist ti dy > mborth angenrheidiol bob dydd heb gydnabod 1» ielioni Tad y trugareddau? Ac a aethost ti dra- chefn i orphwys bob nos, heb blygu glin i wnen- Ẃur cymmaint a diolch i'th Gynnaliwr graslawn?