Skip to main content

SUftrato í Bltntm* Rhif. 29.—MAI, 1829.—Pris lc. Marwolacth Thomas Price. YMADAWODD y dyn ieuanc hwn à'r bywyd daearol ddydd Sadwrn, y 18 o Hydref, 1828, yn yr eilfed flwyddyn ar hugain o'i oed. Mab ydoedd i Sinion Price, Heol y Pr'íor, Rhuthun. Yr oedd gwrthrych y bỳr gof- iant hwn yn hoff iawn o'r Ysgol Sabbathol, ac yn athraw defnyddiol ynddi; a galerir ain dano gan athrawon ac ysgolheigion yr Ysgol Sabbathol, yn Llanfwrog. Ymhyfrydai ef yn fawr mewu darllen a deall gair Duw. I'r dyben pwysig hwn darllenai waitii Gill, Burkitt, aceraill; a choronwyd ei lafur â bendith, fel y cynyddodd mewn gwybodaeth ysgrythyrol tu hwnt i lawer o'i gyfoedion. Yrahyfrydai yn fawr mewn my. fyrdod ar yr Hum a roddea i ni esiampl fel y düyn« c"t ei ol ef. O! mor felu» fyddai ganddo ddarllen