Skip to main content

£t!>ravo) t Ulcntw* Rhif. 27.—MAWfiTH, 1829.—Pris lc. Anerchiadi JBlant yr Ysgoüon Sabbathawl. Y nghyd gyfoedion, a theithwyr i'r byd a bery byth. Goddefwch i'ch cyfaill, a mab o'r ysgolSabbath'íẃl eich anerch âgychydigolinellau ar y fraint o gael ysgol Sabbathawl. Yn gyntaf, Oalwafeich meddwl i'r oes a aeth heibio, fel y caffom sylwi ychydig ar yr olygfa dywyll agy bu ein cyn-deidiau yn ymdrybaeddu ynddi, ac yn eithaf ymddifad o'r breintiau afwyn- heir genym ni. Llawer o hen bobl, yn dy gòf di a minaii, fy mhlentyn, a welwyd heb gael cyf- leustra i ddysctí darllen hyd en henaint, a llnoedd eraill a aeth i'r bedd hcb fedru Jlythyren ar iyfr: ond rhyfedd yw trngaredd Duw tti ag atom ni, cawsom ein geni pan oedd ein gwlad yn Hawu o olenni, a Hiosog ei breintiau; a phob dydd Sab- bath yn cael ei drenlio i ddysgu y tlawd, a'r ym- ddifaid; a chroeso i'r neb a ewyllysio gymmeryd o ddwfr bywiol dysgeidiaeth yn rhâd. Vn ail, Awn ychydig yn nes yn ol eto, i gael gweled pa fodd yr oedd trigolion ein gwlad yn trenlio dydd yr Arglwydd. Yr oedd yr ienengc- tyd yn codi yn foten iawn y dydd hwnw, i ga'el gorphen en gwaith yn brydlawn, fal y gafíent drenHo y prydnawn i chwareu pêl, ymaflyd cod- wm, &c. eraill a gyflnuttent gŵn y gymydogaeth *t eti gilydd, i gael torri «u chwant ar heJa: a'r