Skip to main content

&tl>rafc) i Slentgw* Rhif. 26.—CHWEFROR, 1829.-Pris lc. Golwyfèr ar y Gelfyddijd o Ysgrifenu yn yr hen oesoedd. DVW sydd yh rlioddi doethineb yn nghalon dyn i ddychymygu cywreinrwydd, i ffarfio cynllun, gosod sylfeini, a dwyn i beríFeithrwydd y celfyddydan. A munud o ystyriaeth ddifrifol ar werthfawrogrwydd y celfyddydau buddiol i ddynoliaet!-i yn syffredinol, a'n llwyr argyhoedda nad yw y rhodd yn annheilwug o'r rhoddwr o honi. Ymhlith y lliaws o gelfyddydau, â pha rai y bendithiwyd y byd, nid y leiaf ei gwerth yw y gelfyddyd o ysgrifenu Oblegyd trwy gyf- rwng y gelfyddyd hon ein hanrhegir â meddyliau darbodus, sylwadau deallus, rhesymau annilys, ac â gwelliadau parhaus y doethaf o ddynion, yn ystlysau pellaf y ddaear, a hyny trwy yr bol] oesoedd braidd er dechrenad dynoliàeth ei hun; o dan dywysiad y gelfyddyd fuddiol hon, fe'n harweinir i mçwn i'r byd meddylaidd, ac yn ei cherbyd esmwyth hi, cawn deithio yn ddi boen trwy eangderoedd ymerodraeth y myfyr- dodau, lle mae y gwrthrychau yn amlach, y rhyfeddodau yn lliosocach, y difyrwch yn félus- ach, a'r trysorau yn anrhydeddusach, a miloedd o weithiau yn fwy parhaus^ na'r gwrthrychau a welwn o'n hamgylch yma: hon sydd yn cofnodi Ätnmodau ac ymrwymiadau rhwng gwahanol ber- sonau, a theyrnasoedd à'u gilydd, ar gadwedig- aethy rhai ymae iawn drefn aheddwch y byd