Skip to main content

Sltftrato í î$t£tttett* RhifT^ö.—I0NA^R71Ì£^^ris íc. MWYNIANT CREFYDD CRIST. "£4 ffyrdd hi sydd Jfyrdd hyfrydwch, a'i holl ìwybrau hi ydynt htddwch." Diar. 3. 17. B, >lentyn Gwerthfawr, Ti ganfyddi fod im o'th fhnyddoedd «rwerthfawr eto wedi eillyngciri fynu gan dragywyddoldeb, ac amryw o'th gyf- oedion ynddi wedi marw o ran eu cyrph, a dechreu y fìwyddyn newyfld hon yn y byd tragywyddol, a chyn y terfyno y flwyddyn 1829, bydd yn ddian, lawer o ddarllenwyr yr Athraw i Blentyn wedi terfynu en hoes ar y ddaear hon, a phwy aŵyr na fyddi dithau o'n nifer; gan hyny gâd i mi dy berswadio i gofìeidio gwir grefydd, fal y geüych ddywedyd, " Byw i mi yw Crist, a marw sydd elw." Ymae pleseran gwir grefydd, fy mhlentyn, yn perthyn i grefydd yn unig: pleserau y byd hwn ydynt bleserau y syhwyrau; nid ydynt well na mwynderau corphorol yn boddloni y rhan anifeil- aidd o ddyn, y rhan waelaf o ddyn; ond y mae hyfrydwch a Uawenydd crefydd o nwch natur, mwynderau yr enaid, gwelliant a boddâd y rhan anfarwol o ddyn. Y mae ftynonell 0 bleserau niewn gwir grefydd, a hi a ddwg gyda hi gyf- lawnder o lawenydd: tuedda yn naturiol i yru allan bob gofid ac aflonyddwch, ac yn y diwedd cwblheir ei hamcan. Bod dynion crefyddol yn ddarostyngedig i ofidiau, ac ar amserau yn fwy na dynion oraill, sydd wirionedd a addefwn yn rhwydd; ond gwirionedd cyatalahynyydywmai »id eu crefydd yw yr achos o'u gofidiau, eithr eu.