Skip to main content

&törato t 3$l*ntsn* Rhif. 24.—RHAGFYR, 1828.—Pris lc. Ufudd-dod i lìieni. BLANT hoff, galwn arnoch nnwaith eto at y ddyledswydd bwysig hon. Rhwymirchwi gan reswm ac ysgrythyr i fod yn ufudd i'ch rhieni. Y mae oedran a phroíìad eich tad a'ch mam yn eu gosod mewn cyflwr i wybod, yn well fia chwi, beth sydd oreu er eich lles: ac y mae eu serch atoeh mor gryf, fel na cheisiant genych wneud dim ag a fyddo o niwed i chwi. Os buant hwy yn gofahi am danoch mor ofalus a chanwyll eu llygaid, pan na allech ofalu am danoch eich hunain; rhesymol yw i chwithau ofalu rhag i'ch anufudd-dod dòri eu calon, a'u dwyn mewn gofid i'r bedd. Gelwir arnoch hefyd, gan gyfraith Duw, i ufudd-dod i'cb rhieni, "Anrhydedda dy