Skip to main content

Sltôrato t ì$lentm* Rhif. 23.—TACHWEDD, 1828.—Pris lc. Fi Caredigrwydd a Medrusrwydd Cì. EL yr oedd mam a'i phlentyn chwech oed yn ymdeithio ar fyuyddoedd oerion Sicitserland, syrthiodd y fam anneddwydd dros ddibyn, ac ynigladdodd yn yr eira oesol, fel na welodd y plentyn mo'ni mwy. Pan oedd y plentyn bron sytlm gan yr oerfel, daeth ci mawr atto, a chostrelaid o wirod ganddo wedi ei rwymo am Çi wddf. (Ceidw gwestai y wlad hòno gẁn mawr î'w gyru ar hyd y mynyddoedd i arwain dyeithr- 'aid, addichon fod wedi colli y ffordd i'r gwesty) Pan welodd y ci y truan bychan, yr hwn ocdd