Skip to main content

Rhif. 20.—AwST, 1828.—Pris lc. PREGETH I BLENTYN. Cofia yn awr dy Greawdwr yn nyddiau dy ieuengc- tyd. Preg.12.1. PREGETH yw yr holl lyfr hwn, y pregethwr yw y brenin Solomon, y doethaf o ddynion. Ei destyn yw " Gwagedd o wagedd—gwagedd yw y cwbl." Ỳ mae yn berygl iawn i ni gael ein gwenwyno gan wagedd y byd; canys y mae rhyw gyd-darawiad rhwng y byd a ninan, o berwydd, gwagedd y w mebyd ac ieuengctyd hefyd. Ond y mae ein testyn yn cynnWys ynddo fedd- yginiaethanffaeledigrhagy gwenwyn hwn. Duw a roddo gymmorth i'w iawn ddefnyddio. - Dymnnaf dy sylw, fy mhlentyn, at ddau beth a gynnwysir yn y geiriau dan ein sylw, sef, I. Y Ddyiedswydd a orchymynir,—ac yn II. Yr amser a ddynodìr i'w chyflawni. Ond, 1. Dal sylw ar y ddyledswydd a orchymynir.— Cofiady Greawdwr. Dnw, yn Dad, Mab, ac Ys- pryd Glân, yn dri pherson, gogyfnwcb a thragy- wyddol, eto yn nn Jehofa anfeidrol, yw dy Gre- awdwr. Efe a'n gwnaeth, ac nid ni ein hunain. Nyni ydym glai, ac ynteu yw ein lluniwr. Fy Jnhlentyn anwyl, dwys ystyrîa hyu. 2. Dy Greawdwr di ydyw efe. Y mae y gair üyehau dy yina yn dynodi perthynas, hawl, a rhwymedigaeth. Tia y byddot ti yn greadnr, ac