Skip to main content

ütörato t mentnn. Rhif. 13.-MEHEFIN, 1828.-Pris lc. Y DDAFAD. YN mhlith yr amrywiol greaduriaid a roddes y Creawdwr da at wasanaeth dyn, ni's gellir cael un creadur mwy diniwaid, mwy defn- yddiol, a mwy prisfawr na'r ddafad; na mwy digost f'w gadw. Y mae cîg y ddafad yn flasus i'r archwaeth, ac yn iachus i'r cylla; ei llaetli yn fwy maethlawn, ac a rydd fwy o gaws ac ymenyn fla llaeth gwartheg. Ei gwlan sydd ddetnyddiol i wneuthur llawer o'n gwisgoedd, er clydwch a harddwch; a'i barotoi a rydd waith i filoedd o grefFtwyr trwy'r flwyddyn. Y creadur defnydd- iol hon, wedi ei hyspeilio un flwyddyn o'i gwisg, } n He bod fel ni, yn troi hen wisg heibio, bydd :*nddi un newydd, ac hefyd oen neu ddau, a 1 inteU y rhai hyny yn y fargen. Ei chroen 'Ul ddefnyddiol i wneud gweithredoedd,&e. er