Skip to main content

&tftrato i ttitntsn» Rhif. 16.—EBRlLL, 1,828.—Pris lc. Ymddiddanion rhwng vn o Athrawon yr Ysgol Sabbathol a'i ddisgybl, am fedydd Iesu Grist. Athraw. TAYDD da i ti, fy mhlentyn sercíiog, JLF yr wyf yn gobeithio dy fod yn iach, ac yn blentyn da; ac er nad wyr. ond ieuangc, gobeithio dy fod, megys Timothy gynt, yn gwybod yr ysgrythyr lân. Plentyn. O fy athraw tyner, y mae genyf lawer iawn o barch i chwi am eich gofal am danaf. Mae yn wir fod fy mante.ision yn aml a mawrion iawn. Ond er eich Uafur chwi ac eraill i'm dysgu i ddar- llen y Bibl, nid wyf fi yn gwybod fawr o hono yo. gywir etto. Y mae yn wir fy mod yn yradrechu i'w, drysori yn fy ngliôf: O! na bai i Ysbryd Duw ei argrafíu ar fy nghalon, fel y'm gwneler yn ddoeth i iachawdwriaeth. A. Fy mhlentyn anwyl, ni fedra'i lai na tliywallt dagran o lawenydd wrth dy glywed. Dos ymlaen a dysg air Duw—ymdrecha i ddeall a chadw yr hyn a ddysgech—gwna yr hyn a ddeallech, a'r Argrwydd a'th fendithio. Ond moes wybod, a wyt yn peidio dysgn siarad fel hyn, ac etto heb deimle awdurdod y peth ar dy galou? Pa le y buost heddyw, ar y Sabbath fel hyn? J*. Mi fuom wrth yr afon yna, yn gweled beüyddio. A. Hol A wyt ti yn parhau i fyned i weled pethfellyetto, wyt ti? P. Ydwyf, bob tro ac y caffwyf gyfleusdra. A. Wel, P* fodd yrwyt ynedrych aryr arferiad