Skip to main content

CTyfrcs Jüftosîrtr. Ruif22. ÂTHRAW I BLENTYN, WOBR I YSGOLHAIG Y SABBATH. ^gg* HYDRET, 1352. 23an ©Iggẁeti) #. Urírfjarîj ac & îaoîifrts. CYNNWYSJAD. TRAF.TnoDAü, &rc. Tarddiad apostolaidd be~ ° dydd babanod, &c-.....2.r>3 ■° Llyfr y Dadguddiad......200 ° Gweddi ddirge)............ 202 o Llytliyr, &c.................203 CONGL YR ATHRONYDD. Tâu...........................204 ADOLYGIAD Y WASO. Darlithiau ar lyfr y Dad- guddiad ..................265 ATEBION A GOFYNION. 270 BARDDONIAETD. o. Penillion, &c...............272 joio Anercliiad i'r flwyddyn &S*- bre8eno1' 1852........... 272 '* _ Gwraig y meddwyn, &c. 272 Pa le y niaent..............273 Cenfìgen.....................2?3 Cariad Crist................. 273 Yr ysgol Sabbathol......273 COFNÜDION YR Y8GOL SAB- BATHOL. Llanelli......................274 Caergybi.....................276 Rliuthyn.....................276 Seion, Tý Ddewi ....;.... 279 AMHYWIAETHAU. Pwy sydd feddwyn.......27lJ Caethwasanaeth........... 279 Cywilyddio celwyddwr.. 279 Meddyginiaeth i euaid... 2S0 Rhinweddau dwfr........280 Rhaid i etigob fod yii ddi- anang.il-.—Pauì........280 NEWYDDION YR AMLEN. Ydrctheglwys............ 3 Segur swydd cnnillfawr. 3 V Geri marwol yn Ewi- op........................... 3 Marwolaeth y Duc Well- ington...................... 3 Y Senedd.................... 4 LLANGOLLEN: [^ ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WJLLIAM WILL1AM9, DROS i . Y DIRPRWYWYU. Ae ar wcrth gan Hughet a Butler, 15, St. Mariin's le Orand, Llundain. PRIS CEINIOa.