Skip to main content

^p&' Jk ÄTHHAW I BLENTYN, WOBR I YSGOLHAIG Y SADBATH. BBIIILL, 1352. ÿé^ Dan <E)\2Ẁttf\ $■ $rt'ríjarìr ac 1B. Hoíierts. ^fè CVXN\VVSiAD. ^§ ?T^ tit A í:th ODAU, Sre. fF0" Profedigaethau \r Ang 0"° hydllu.íwyr.&c.......... 85 fj° SylMradaû. uwtpasol i'r . - 'Ì^T^ >"«g;ol S.iblmtliol........ 89 Vj 'í° Goíi.iuf hyraidBeniainin (îalwad ar ieuengtyd .... 107 Peniliion ar yr ysgol Sul 107 COFNODION YR YSGOL SAB- BATHOL. RhosllaiH-rchrugog......1 _ Jr^ llowen .................... W;€annel, Fron .............. 108 e ^í/ro Ìlhwýniedlgatth y Cen- Pandy'r Capel............. 109 *fg '• /o edíoedd, &e.............. !)5;Lìy nlleifiad.................,10°1$ Myfytdod uwcl) Bvth- •*->'§-«$<>- Ìetn.'i» ..................... 18 --'; '-o Araeth. &>:■ •................ lül <--{:'- "-<> Daearyddh'th yulad "3i|^fo- Cauaaa) ................ 10« ■o-fẁc:^ --- -J-j*;:îo CONOLYa ATURONYDn. <-4Äv.|<> Taran■dyinhe.-.tl .......... 104 ^-M^-o. AlKBio;, A Gol'YNlAD. 105 Llangc AMRYWIAF.THAU. -of|f Llecedd addoliad vn -o^.1 Lloi.gr aChymru ...... 112 ~< Manion ..................... 112 NEWYDDION Yll AMLEN. Senedd....................... 3 o Cýnghraìr, &c............. 3 o-iẅfâ^ Leeds—-Manctmion...... 8 oíîp. lâ .Jä&O. BARlinoNIAHTH. ŵi'^ó-io. Englynion i'r Bi-tlil ..... 107 Cyí«ritithas y dadgysyllt. 3 ŵii Galwaù i'r ieucn^tvd .... U)7jöWrth csgobacthol..... 4 ^|>, Taith yCristion ......... lo7Ymnei1Uluad Offeinad .. 4XS& Teilwng yw yr Uen ..... lu7JY*;gymdeithasllrotestan. 4 ■Mjg* LLANGOLLEN: l^^ AUUUAI'IWYI) VN AUOHAl'FDY Y BEDYDDWYR, GAN WILI.IAM yîLLlAMS, DROS Y DIRl>u%Y\VYR. o* Ac ar wcrth gan Jfughes a, Buller, 15, St. Mariin's le o Orund; Liuriäain. PaiS GÖÍINJOC».