Skip to main content

-í' -- grç Rhif 12. Rhif300. / «0&* ATHRAW I BLENTYN, ífOBR I YSGOLHJIG Y SABBATH. HBAaF7R, 1851. ÇTL'HniDJiíiiaît. ^o THABTHODAU, &C. o- Traethawd gobrwyol ar o- ddarllcn.................. 355 -o Mammon ..................357 o Cymdeithas y Beiblau . 35 S) .©. Dinystriad y Chwil-lys _o. ya Martrid...............361 ^. Coiiant Mary Taylor ... 365 Y Gauaf.....................368 Atebion a Gòfyniad. 369 BARDDONIAETH. y:;\ Telyn Nadolig i ieueng- j-:T<> piolch ain y cynhauaf... 370 pS°~ Cynllun newydd i egluro 'Yn^ '«Umeg yr hedyn mws- îffO' "^tfti'd........................370 " Dilyn Iesu.................. 370 Llynlleifiad ...............373 *M Cylchwyl Seion, Pen y cae ........................374 Eglwys Saleni, Cefncym- era ........................375 o-|gì Bedyddiadau,— Aherystwyth...............375 =*Ì3 Talybont.....................375 '" " Llanidloes ..................376 Dowlais .....................37(> »fí Rhuthyti.....................376 o-*| MArwgoffa..............376 -oj^ COFNODION EOI.WYSIG. Y -Drysorfa Weinidog- aethol i..........,.........371 HANF.SION A MANION. Rossuth.....................376 . . Caersalem, Cacrynurfon. 377 ■*" Tracthodau ar lawn gad- wraeth Dydd yr Ar- glwydd ..................377 •*!$ Yr Arddangosiad mawr377 ■°íS ilailffordd rrwy yrAnial- •o-? iMitiMii i..........i.........«i . Wch........................377 ■ófg Ebeneser, Fron ..........371 Eisteddfod Wyddgrug... 377 o^ Cyfarfod Llanllyfni......372 Treffynon.............:.... 378 o-Sÿ? ^Mfc- Btymingham...............3'2lY Cynnwysiad............ 378 o-S^ .■oýìỲìo ________ ■*%$ OHÇ8 LLANGOLLEN: *|L Argraffwyd yn at^graffdy Y BEDYDDWYR, -o-f| OAN WILLIAM WILLIAMS, DHOS Y DIUPRWYWYR. PRIS CEINIOG.