Skip to main content

Cüfrẅ íìetoöliîr. RuiFii.. **?:#■ ATHRAW I BÊENTYN, 2(f\ WOBR I YSGOlIIAIG Y SABBATÿ. j% TACHWEED, lesi. CTBnirtösstaîr. TRAETtTODATJ, &C. Traethnwd gobrwyol ar ddnrllen ..................32S Creulondcb ...............3>7 Sylwedd Araeth .........331 Darllenwch acystyriwch 334 Y Nefoedd..................S87 Darhm o Bahyddiaeth... 838 Sa. thu v Diafol............ :i:î9 luddewiaeth...............340 Adolygiad y Wasg i,. 341 Atebion a Gofýniad. 343 ■oẁî %■«• ----- BARDDONIAETH. î-o- Awdwi Goleuni .........344 Achubiaeth dyn trwy angeuCrist............... 344 Tcstynâu Rhyfeddod ... 344 Dymuniadau...............345 Y Cynhauaf...............345 Llinellau ar ragoroldeb , a pharhad cariad......345 Englynion coffa'Mr.John Parry, Llanelian ...... 345 Englyn i WeilhiauBardd- onol Dafydd lonawr... 345 COFNODION EGI.WYSIG. Bethania, Glynelen......346 Wyddgrüg........>.........346 Glyneeiriojr ......;........846 * Bkdyddiadj.ii,— . "°tÿ! Doìgellau ...............„. 348 °Tf Cynwyd .........:........... 348'*fp Glvndvlrdwy.......Jí..... 348 û% Giifacíi, ger Bangòr......348 ^f Hehgen ......^.......'.1... 348 Milwrn .jj^-rtf^-..........348-.^ Pontlçrewífeifr ............348 o-fe PenrHyiicoch...............848 Libanus, Coed-duòn......349 o~êi Staylitle............H....... 349 offl Nantgwyn ..................349-o-îẁ:( Marwgoffa...............349 ^ HANESION A MANIÒN. -o-Síí " Y Drych Blyneddol". 850 +$$ Dysgeilìiaeih a throsedd 351 Eglwys Crist yií gyffel- ^C;í ybiaethol.....*.....•........351 ^ Rossuth .....................352 Zh\ Y Frenines.................. 3"<2 ^: ) Naples........................352 Jselhad ger bron dynion 352 Sf LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BF.DYDDWYR, . GAN WILLIAM WILLIAMS, DROS Y DIRPRWYWYR. -o-f* PRIS ceinio a.