Skip to main content

.m Cöfrcö Jkto»Trrj. #r jt&n ©yfrcs. Rhif 10. Rhif 297. ATHRAW I BLENTYN,~w neü WOBR I YSGOLHAIG Y SABBATH. HYDRBP, 1851. Cgmttogsiaîj. TRAETHODAU, &C. Traethawd gobrwyol ar ddaillen ..................291 Ymddygiadau yr annuw- iolion .....................295 SeiriNoa.....................299 Hanesyn hynod am y di- weddar John Ryland. 302 Dywediadau dynion da wrth farw ...............303 Trysoriblant ............304 Y tnirteyrnas..............305 Eglwys Crist yn gytFel- yoiaeihol..................30C Haiüd a gwcnitb .........^o' ATEBION A GoFYNIAD. 307 BARDDONIAETH. Dirfaw» .as Duw.........309 SaCii cxxxvii. 4..........309 lesu yn ddigon............309 Dinystr nngeu............309 jfl annuwiol ar wely angeu .....................309 COFNODION EGT.WY8IG, Y Dtysorfa Weinidog- ' aethoí..................... 310 Cwnld Trimiíol yr Hen üyiinnfa.......«„.......312 Llanfairtalhaiarn.........313 °« Capel Gwyn, Môn.........314 Beddfaen W. R. Davies, Dowlais ..................314 Cynwyd .....................314 BlíDYDDIADAtr,— Penuel, Llaiinefydd......315 Llanidloes ..................315 Pencarneddi ...............316 Glyndyfrdwy...............316 Cynwyd ..................... 316 Marwgoffa...............316- hanesion a'manion. Crefydd yn Amenca ... 818 Cv(iwr dvfodol Ewro'p... 318 Haerllugrwydd Pubydd- iaeth........................319 Duc Noriiblc............... 319 Ruyddid crefyddol yn Sweden ..................320 Gwir grefydd argynnydd 320 An-nhaichu dydd yr Àr- g'wydd..................320 Traelhodau ar y Sabbath 320 Ysgolion Sab'oathol yn FIYainc ..................320 Cymdeithasau efengyl- aU'd........................320 Madigascar.................320 Penuel, Llannefydd...... 313 Rhyfel Caiîir...............320 LLANGOLLEN: ARGRAFFWŸD ŸN ÀRÒRAFFDY Y BEDYDDWYR, GA» ẂÌLtfÀM WILLIAMS, DROS Y DIRPRWYWYR. PRIS CÜINIOG.