Skip to main content

Wrt» #eto»ìrtr. gr &en ®sfr«. ^jj Rhif 9. Ruif 296. ATHRAW I BIENTYN/97 NEÜ WOBR I YSGOLHAIG Y SABBATH. *t MEDI. 1351. ffiBnntogstaö. re& TRAETHODAU, &C. ByrgofiantamS.Hughes 269 Pigion, &c...................263 Llythyr o America ......209 Adoi.ygi AD y Wasg ... 274 Atebion a Gofyniad. 275 BAnDÜONIAETH Sicrwydd tfydcì ............276 Yr ysgol Sabbathol......276 Moliant i Dduw ......... 276 Gweddi wrth fyned i'r gwely.....................276 COFNODlOy EGI.WYSIG. Llanbedr.....................277 Pandy'r Capel ............277 Bethel, Cai Newydd......278 Llwyndafydd...............279 Cwrdd Misol Mòn.........279 Lerpwl........................279 Aberdâr .....................280 BeDYDDIADAU,— Llanllugan..................281 Marwöoffa...............281 HANESION A MAHIO.S*. Llyfr y Dadguddiad......282 Cymanfa Heddwch......282 ~£J Gohiriad y Senedd ......283 íj Protestaniaeth ynFfrainc2S3 " Q Heddwch Ewrop .........2S3 ' Y ddangybydd............ 283 . Atebiadsynwyiol plentyn2S4 *rfo Rheswm dros ymneill- ^^fíS duaeth.....................284 ^W* Brathiad diniwaid ......284 ■°ÌR Masnachwr yn Hull......284' Rhyddid Canada .........284 Gwahaniaeth pwysig ... 2S5 o-ÿ Lladrata gwraudawyr... 285 Pabyddiaeth ...............286 Plant y caethion .........287 o-^| Llangors.....................287 Rheswm am ddarllen pregethau .../...........288 0- Elihu Burritt...............288- Manlon,— Eossuth .....................288 .~9 Golud y môr ...............288. Brenines oueat ............28^